Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (ďalej len „novela“), nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2011. Počas legislatívneho procesu bolo navrhnutých viacero zmien a doplnení. Z návrhu novely sa do jej konečného znenia nedostalo napr. skrátenie platnosti zbrojného preukazu z desiatich na päť rokov alebo zamedzenie možnosti používania samonabíjacích zbraní, ktoré boli odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (napr. samopal vzor 58), zamedzenie ich nadobúdania do vlastníctva a na zberateľské účely. Predmetné zmeny neprešli legislatívnym procesom z dôvodu viacerých negatívnych reakcií, najmä zo strany športových strelcov a zberateľov zbraní.

Novela zaviedla povinné psychologické vyšetrenie pre všetkých žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Psychologické vyšetrenie sú oprávnení vykonávať klinickí psychológovia. Podľa pôvodnej úpravy mali povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu iba mladiství žiadatelia zbrojného preukazu na športové účely. U ostatných žiadateľov bolo na posúdení lekára, či považoval za potrebné vyžiadať vyšetrenie klinickým psychológom. Po novom bude obligatórnou súčasťou žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti.