Duševné javy sú pre nízku informovanosť pre mnohých ľudí ešte stále zahalené rúškom akéhosi tajomstva. Okrem toho je to oblasť, ktorá sa dotýka každého z nás, a netreba sa čudovať, že každého zaujíma. Zaujíma, ale iba dovtedy, kým sa sám nedostane do „úzkych“ a nevie si rady. Nevie si rady, ale sám sa bojí prekročiť tú pomyselnú hranicu, ktorá ho delí od stlačenia zvončeku pri dverách psychológa, alebo zaklopania na jeho dvere.

Jasné, poviete si, prihrieva si svoju vlastnú polievočku… Omyl. Vážení, dámy aj páni, nie, nie je to pravda. Pravdou je, že sme tu pre vás, pre vaše bolesti, strasti a trápenia. Pokúšame sa skôr nájsť tú správnu cestu pre každého z vás, alebo ponúkneme nový pohľad na daný problém, poskytneme možno nadhľad, alebo možno využijeme rôzne psychologické techniky na odbúranie vyšpecifikovaného konkrétneho problému v individuálnom kontakte. A to len z jedného jediného dôvodu: každý z nás, je jedinečná, krásna bytosť – individualita, so svojím vlastným prežívaním trápení, obáv, strachu, radostí alebo strastí.

Skôr sa zaoberá tým, čo povie na jeho správanie, či lepšie povedané voľbu navštíviť psychológa, jeho okolie a nedajbože jeho nadriadený. Pravdepodobne si pomyslí: „Akonáhle tam pôjdem, budú ma považovať za slabocha, ktorý nemá na to, aby pracoval na tomto oddelení, na tomto útvare. Budú si o mne hovoriť, že som slaboch, lebo si sám neviem poradiť a pomôcť.“ Myslím, si, ba som o tom presvedčená, že nie, že sa mýli. Skôr sa každý v sebe, tak potichu, hlboko zamyslí a uvedomí si, že ten, kto tam išiel nie je slabochom, ani človekom menejcenným, ale je to človek, ktorý nabral odvahu zmeniť pohľad na seba, spraviť niečo s tým, čo ho trápi a zväzuje, nedovolí mu kráčať dopredu nielen na poli pracovnom, ale i osobnom.

Viem, nemôžeme vám sľúbiť zázrak, ale môžeme vám sľúbiť absolútnu mlčanlivosť, takú akú poznáte u lekára.Jednoducho sme viazaní mlčanlivosťou na spôsob „PRÍSNE TAJNÉ“. Od nás sa o vašich problémoch nikto nedozvie. Môžeme vám sľúbiť rešpekt a úctu, môžeme vám sľúbiť pochopenie a hlavne pomoc. Nič viac, nič menej – nech nás navštívite kdekoľvek od Bratislavy po Košice, na ktoromkoľvek psychologickom pracovisku.

Chcela by som ubezpečiť: psychológ až „do žalúdka“ nevidí a už vonkoncom nemá „röntgenové oči“. Pravdou je, že študoval, aby ako psychológ lepšie vedel posúdiť správanie človeka a jeho prežívanie, vedel s ním nadviazať kontakt, získať si jeho dôveru a potom – a to je na jeho práci či poslaní to najhlavnejšie – mu vedel kvalifikovane poradiť, pomôcť. Takže prečo, ak máme problém, nenavštíviť psychológa?

Psychológa sa naozaj nemusíte obávať. Druhý človek nie je pre neho iba uzlíkom potrieb, záujmov, pocitov, nálad…. ale predovšetkým je človekom poznávajúcim, prežívajúcim a konajúcim, žijúcim a pôsobiacim v užšom alebo širšom spoločenskom kontexte, osobnosťou.

A práve v tomto spočíva jeden zo základných princípov psychologickej poradenskej, psychodiagnostickej a terapeutickej práce – vidieť každého v jeho širších súvislostiach, pomôcť mu pri hľadaní svojho miesta v našej pospolitosti a spoločnosti tak, aby sa jeho pôsobenie spájalo na jednej strane s profesionálnou užitočnosťou a na druhej strane s osobnou spokojnosťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *