Odborné poradenstvo – rehabilitácia vodičov

Odborné poradenstvo pre vodičov je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa takejto osoby ako účastníka cestnej premávky. („§ 31a Všeobecné podrobnosti o odbornom poradenstve (vyhláška k § 91 ods. 8 zákona))

Cieľom odborného poradenstva je predchádzanie rizikovému správaniu sa účastníkov cestnej premávky čiže Predchádzanie ďalších deliktov pod vplyvom alkoholu v cestnej premávke

Cieľovou skupinou sú vodiči s problémovou vodičskou praxou

Predpoklady účasti: Porušenie bodu 26. Ods. 5 §91 č.8/2009 Z.z. a jeho následných noviel
Právne dôsledky: Podmienka na vrátenie vodičského oprávnenia po uplynutí trestu za dopravný priestupok
Počet účastníkov: Max 10 osôb v skupine
Trvanie: Štyri stretnutia v dĺžke 180 min skupinového pohovoru počas 4-6 týždňov, záverečný individuálny výstupný rozhovor v trvaní 50 min.
Obsah stretnutí: Analýza príčiny deliktu, vzťah k osobným postojom, stratégie zmeny, stabilizovanie, uzatvorenie medzier vo vedomostiach, sebakontrola, bezpečná, ohľaduplná jazda podľa predpisov, uvedomovanie si rizika, správne odhadnutie seba samého, rozpoznanie nebezpečenstva….
Záver: Klient získa doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.

O najbližších termínoch sa prosím informujte telefonicky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *