Cennik bol stanovený s ohľadom na ceny doporučené snemom Slovenskej komory psychológov.
Psychologický posudokCena
Pracovníci SBS40 €
Zbrojný preukaz70 €
Vodiči motorových vozidiel skupiny A,B,C,D,E,T60 €
Vodiči motorových vozidiel skupiny C+E alebo D+E70 €
Vodiči motorových vozidiel skupiny C+D+E80 €
Vodiči dôchodcovia /Skupina B/30 €
Žiadatelia a držitelia inštrukt. preukazu /skup.B/70 €
Žiadatelia a držitelia inštrukt. preukazu /skup.C,E,D,T/80 €
Odobratý vodičský preukaz100 €
Posúdenie psychickej spôsobilosti pri troch priestupkoch100 €
Opakované vyšetrenie psychickej spôsobilosti60 €
Vystavenie duplikátu20 €
Dotestovanie skupín20 €
Odborné poradenstvo pre vodičov250 €
Vyžiadané odborné konzultácie a prednáškyCena
Vyžiadaná odborná konzultácia100 €
Konzultácia, prednáška mimo miesta výkonu150 €

NÁHRADA ZA VOPRED NEOSPRAVEDLNENÚ ÚČASŤ NA SEDENÍ 10 €